برچسب: Charles Moyer

Solution Manual for Managerial Economics – James McGuigan, Charles Moyer

حل المسائل کتاب اقتصاد مدیریتی جیمز مک گوگان و چارلز مایر – ویرایش دوازدهم

تست بانک (بانک سوالات) اقتصاد مدیریتی جیمز مک گوگان و چارلز مایر – ویرایش دوازدهم

Solution Manual (+Test Bank) for Managerial Economics: Applications, Strategy and Tactics -12th Edition

نویسنده(گان): James R. McGuigan, R. Charles Moyer, Frederick H.deB. Harris

حل المسائل اقتصاد مدیریتی McGuigan و Moyer

تست بانک اقتصاد مدیریتی McGuigan

حل المسائل و تست بانک به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده اند  و جداگانه به فروش می رسند

حل المسائل کلیه فصل های کتاب درسی ( 1 تا 17) را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل ورد وجود دارد. همچنین پاسخ به سوالات و تمرینات برخی اپندیکس ها نیز در این مجموعه وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش دوازدهم

بانک سوالات (همان تست بانک) نیز فصلهای 1 تا 17 کتاب درسی را پوسس می دهد و برخی اپندیکس ها را نیز شامل می شود.

دانلود نمونه رایگان بانک سوالات ویرایش دوازدهم

مشخصات فایل حل المسائل 

فرمت Word
تعداد صفحات 159
حجم فایل زیپ شده 14.9 مگابایت

مشخصات فایل تست بانک

فرمت Word
تعداد صفحات 142
حجم فایل زیپ شده 13.7 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت حل المسائل

***

پرداخت جهت دریافت تست بانک

Managerial Economics – James McGuigan, Charles Moyer

کتاب اقتصاد مدیریتی جیمز مک گوگان و چارلز مایر : کاربردها، استراتژی و تاکتیک ها – ویرایش دوازدهم و سیزدهم

Managerial Economics: Applications, Strategy and Tactics -12th and 13th Edition

نویسنده(گان): James R. McGuigan, R. Charles Moyer, Frederick H.deB. Harris

کتاب اقتصاد مدیریتی McGuigan

این محصول شامل دو ایبوک برای ویرایش های 12 و 13 می باشد.

مشخصات فایل ویرایش دوازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 764
حجم فایل زیپ شده 14.9 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش سیزدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 774
حجم فایل زیپ شده 13.7 مگابایت

***