برچسب: Charlotte Pratt

Solution Manual for Essential Biochemistry – Charlotte Pratt, Kathleen Cornely

حل المسائل کتاب بیوشیمی شارلوت پرات – ویرایش سوم

Solution Manual for Essential Biochemistry – 3rd Edition

نویسنده(گان): Charlotte W. Pratt, Kathleen Cornely

این حل المسائل همه فصل های کتاب را پوشش میدهد. علاوه بر حل تمرینات هر فصل، پاسخ case study های 4، 8، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 19، 20، 21، 28 و 32 نیز آورده شده است.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 105
حجم فایل زیپ شده 2.91 مگابایت

***

Essential Biochemistry – Charlotte Pratt, Kathleen Cornely

کتاب بیوشیمی شارلوت پرات – ویرایش سوم

Essential Biochemistry – 3rd Edition

نویسنده(گان): Charlotte W. Pratt, Kathleen Cornely

کتاب بیوشیمی شارلوت پرات

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 856
حجم فایل زیپ شده 39.8 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Biochemistry – Donald Voet, Judith Voet

حل المسائل کتاب بیوشیمی ووت – ویرایش چهارم

Student Companion to Accompany Fundamentals of Biochemistry 4th edition

نویسنده(گان): Donald Voet, Judith G. Voet, Charlotte W. Pratt – Akif Uzman, Jerry Johnson, Wiliam Widger, Joseph Eichberg

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 426
حجم فایل زیپ شده 19 مگابایت

***