برچسب: Cheng Electromagnetics Download]

Field and Wave Electromagnetics – David Cheng

کتاب موج و میدان الکترومغناطیسی دیوید چنگ ویرایش دوم – به زبان فارسی و انگلیسی

Field and Wave Electromagnetics – David Cheng

نویسنده : David Cheng

کتاب موج و میدان الکترومغناطیسی دیوید چنگ ویرایش دوم

مشخصات فایل فارسی
فرمت PDF
تعداد صفحات 395
حجم فایل زیپ شده 18.3 مگابایت

مشخصات فایل انگلیسی

فرمت PDF
تعداد صفحات 719
حجم فایل زیپ شده 10.5 مگابایت

***