برچسب: Chris Kaiser

Solution Manual for Molecular Cell Biology – Harvey Lodish, Arnold Berk

حل المسائل کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی هاروی لودیش – ویرایش هشتم

Solution Manual for Molecular Cell Biology, 8th Edition

نویسنده(گان): Harvey Lodish, Arnold Berk, Chris A. Kaiser, Monty Krieger, Anthony Bretscher, Hidde Ploegh, Angelika Amon, Kelsey C. Martin

حل المسائل کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی هاروی لودیش

این مجموعه شامل حل کل سوالات و پرسش های فصل 2 الی آخر فصل 24 (مجموعا تعداد 385 تمرین) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. برای حل هر تمرین یک فایل اسکرین شات وجود دارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

فرمت عکس (JPG)
تعداد تمرینات حل شده 385
حجم فایل زیپ شده 143 مگابایت

به جهت سهولت دانشجویان این مجموعه به دو بخش تقسیم شده و برای فروش قرار گرفته است. البته کل مجموعه فوق به صورت یکجا نیز به فروش گذاشته شده است.

***

بخش اول حل المسائل: حل تمرینات فصل 2 الی فصل 13 (جمعا تعداد 186 تمرین)

***

بخش دوم حل المسائل: حل تمرینات فصل 14 الی فصل 24 (جمعا تعداد 199 تمرین)

***

کل حل المسائل به صورت یکجا: حل تمرینات فصل 2 الی فصل 24 (جمعا تعداد 385 تمرین)

Molecular Cell Biology – Harvey Lodish, Arnold Berk

کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش به زیان فارسی و انگلیسی – ویرایش ششم و هشتم

Molecular Cell Biology 6th and 8th Edition

نویسنده(گان): Harvey Lodish, Arnold Berk, Chris A. Kaiser, Monty Krieger, Anthony Bretscher, Hidde Ploegh, Angelika Amon, Kelsey C. Martin

کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش به زیان فارسی و انگلیسی

توضیح اینکه این مجموعه شامل دو ویرایش می باشد. ویرایش ششم (2008) که به زبان فارسی می باشد و ویرایش هشتم مربوط به 2017 که به زبان انگلیسی می باشد.

مشخصات فایل ویرایش ششم به زبان فارسی

فرمت PDF
تعداد صفحات 1521
حجم فایل زیپ شده 155 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم به زبان انگلیسی

فرمت PDF
تعداد صفحات 1278
حجم فایل زیپ شده 60.1 مگابایت

***