برچسب: Christopher Essex

Solution Manual for Calculus: A Complete Course – Robert Adams, Christopher Essex

حل المسائل کتاب جامع حساب دیفرانسیل انتگرال رابرت الکزاندر آدامز – ویرایش ششم، هفتم، هشتم و نهم

Solution Manual for Calculus: a Complete Course – 6th, 7th, 8th and 9th Edition

نویسنده(گان): Robert A. Adams, Christopher Essex

حل المسائل کتاب جامع حساب دیفرانسیل انتگرال آدامز - ویرایش نهم

این مجموعه شامل چهار حل المسائل برای ویرایش های شش، هفت، هشت و نهم کتاب درسی می باشد.

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 694
حجم فایل زیپ شده 8.10 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 712
حجم فایل زیپ شده 17.35 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 354
حجم فایل زیپ شده 22 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 673
حجم فایل زیپ شده 7 مگابایت

***

 

Calculus: A Complete Course – Robert Adams, Christopher Essex

کتاب جامع حساب دیفرانسیل انتگرال رابرت الکزاندر آدامز – ویرایش ششم و هفتم

Calculus: a Complete Course – 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): Robert A. Adams, Christopher Essex

کتاب جامع حساب دیفرانسیل انتگرال آدامز

مشخصات فایل ویراست ششم

فرمت DJVU
تعداد صفحات 1036
حجم فایل زیپ شده 6مگابایت

مشخصات فایل ویراست هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1077
حجم فایل زیپ شده 13مگابایت

 

***