برچسب: Churchill Complex Variables Download

Complex Variables and Applications – James Brown, Ruel Churchill

 کتاب متغیرهای مختلط و کاربردها چرچیل و براون – ویرایش هشتم و نهم

Complex Variables and Applications – 8th and 9th Edition

نویسنده(گان): James Brown, Ruel Churchill

 کتاب متغیرهای مختلط و کاربردها چرچیل و براون

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 482
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 478
حجم فایل زیپ شده 12 مگابایت

***

پ