برچسب: Computer-Controlled Systems by Wittenmark

Computer-Controlled Systems – Karl Åström, Björn Wittenmark

کتاب سیستم های کنترل شونده توسط کامپیوتر اشتورم و ویتنمارک – نظریه و طراحی – ویرایش سوم

Computer-Controlled Systems: Theory and Design – 3rd Edition

نویسنده(گان): Karl Johan Åström, Björn Wittenmark

کتاب سیستم های کنترل شونده توسط کامپیوتر اشتورم و ویتنمارک

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 569
حجم فایل زیپ شده 11.7 مگابایت

***