برچسب: Constantine Balanis

Solution Manual for Antenna Theory – Constantine Balanis

حل المسائل کتاب نظریه آنتن کنستانتین بالانیس – ویرایش دوم (دو حل المسائل)

Solution Manual for Antenna Theory – 2nd Edition

نویسنده(گان): Constantine A. Balanis

توضیح اینکه این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد، که هردو برای ویرایش دوم می باشد. یکی از حل ها تنها فصل های  فصل های 2،3،4،5،6  را پوشش می دهد. حل دوم به صورت دستنویس و کامل و باکیفیت می باشد و فصل های 2 تا 15 را پوشش می دهد.

مشخصات حل المسائل اول

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده مجموعاً حدود 40 مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 331
حجم فایل زیپ شده 102 مگابایت

***

Antenna Theory – Constantine Balanis

کتاب نظریه آنتن کنستانتین بالانیس – ویرایش سوم

Antenna Theory: Analysis and Design, 3rd Ed

نویسنده(گان): Constantine A. Balanis

کتاب نظریه آنتن کنستانتین بالانیس

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات 1073
حجم فایل زیپ شده 9 مگابایت

***

Solution Manual for Advanced Engineering Electromagnetics – Constantine Balanis

حل المسائل کتاب الکترومغناطیس پیشرفته مهندسی بالانیس – ویرایش دوم

Solution Manual for Advanced Engineering Electromagnetics – 2nd Edition

نویسنده(گان):  Constantine A. Balanis

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 612
حجم فایل زیپ شده 107 مگابایت

***

Advanced Engineering Electromagnetics – Constantine Balanis

کتاب الکترومفناطیس مهندسی پیشرفته کنستانتین بالانیس

 Advanced Engineering Electromagnetics

نویسنده(گان):  Constantine A. Balanis

کتاب الکترومفناطیس مهندسی پیشرفته کنستانتین بالانیس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1017
حجم فایل زیپ شده 7مگابایت

***