برچسب: Cryptography and Network Security by William Stallings

Cryptography and Network Security – William Stallings

کتاب رمزنگاری و امنیت شبکه ویلیام استالینگز – ویرایش هفتم جهانی و ششم

Cryptography and Network Security: Principles and Practices – 7th Global and 6th Edition

نویسنده(گان): William Stallings

کتاب رمزنگاری و امنیت شبکه ویلیام استالینگز

این محصول شامل دو ایبوک برای ویرایش های نوشته شده می باشد.

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 767
حجم فایل زیپ شده 8.72 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 760
حجم فایل زیپ شده 9.5 مگابایت

***