برچسب: Curtis Gerald

Solution Manual for Applied Numerical Analysis – Curtis Gerald, Patrick Wheatley

حل المسائل کتاب تحلیل عددی کاربردی کورتیس جرالد و پاتریک ویلتی – ویرایش نامشخص

Solution Manual for Applied Numerical Analysis – unknown edition

نویسنده(گان): Curtis F. Gerald, Patrick O. Wheatley

توضیح اینکه ویرایش این کتاب دارای ابهام می باشد. احتمال اینکه برای ویرایش ششم یا هفتم باشد وجود دارد

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 124
حجم فایل زیپ شده 7مگابایت

***

Applied Numerical Analysis – Curtis Gerald, Patrick Wheatley

کتاب تحلیل عددی کاربردی کورتیس جرالد و پاتریک ویلتی – ویرایش هفتم

Applied Numerical Analysis

نویسنده(گان): Curtis Gerald, Patrick O. Wheatley

کتاب تحلیل عددی کاربردی کورتیس جرالد و پاتریک ویلتی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 620
حجم فایل زیپ شده 21مگابایت

***