برچسب: Daisie Boettner

Solution Manual for Fundamentals of Engineering Thermodynamics – Michael Moran, Howard Shapiro

حل المسائل کتاب مبانی ترمودینامیک مهندسی مایکل موران – ویرایش نهم، هشتم، ششم و پنجم

Solution Manual to Fundamentals of Engineering Thermodynamics – 9th, 8th, 6th and 5th Edition

نویسنده(گان):  Michael J. Moran, Howard N. Shapiro, Daisie D. Boettner, Margaret B. Bailey

توضیح اینکه، حل المسائل ویرایش نهم به صورت جداگانه به فروش می رسد

حل المسائل ترمودینامیک مهندسی موران ویرایش 9

محصول اول، حل المسائل کتاب ویرایش نهم می باشد که به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 14 کتاب درسی را پوشش می دهد. لازم به ذکر است که به ازای هر فصل یک پوشه و به ازای هر تمرین یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش نهم

محصول دوم، شامل سه حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش هشتم، یکی برای ویرایش ششم و دیگری برای ویرایش پنجم

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هشتم

مشخصات حل المسائل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد مجموع تمرینات حل شده 1053
حجم فایل زیپ شده 218 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 2475
حجم فایل زیپ شده 189 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1879
حجم فایل زیپ شده 190 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1691
حجم فایل زیپ شده 66 مگابایت

***

پرداخت جهت دریافت محصول اول (حل المسائل ویرایش نهم)

***

پرداخت جهت دریافت محصول دوم (حل المسائل های ویرایش هشتم، ششم و پنجم)

Fundamentals of Engineering Thermodynamics – Michael Moran, Howard Shapiro

کتاب مبانی ترمودینامیک مهندسی مایکل موران و هوارد شاپیرو – ویرایش پنجم، هفتم و هشتم و نهم

Fundamentals of Engineering Thermodynamics – 5th, 7th and 8th Edition

نویسنده(گان):  Michael J. Moran, Howard N. Shapiro, Daisie D. Boettner, Margaret B. Bailey

این محصول شامل ویرایش های 9 و 8 و 7 و 5 کتاب درسی می باشد.

دانلود ترمودینامیک مهندسی ویرایش نهم

کتاب ترمودینامیک مهندسی مایکل موران

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 875
حجم فایل زیپ شده 14.9 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1064
حجم فایل زیپ شده 21.5 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1026
حجم فایل زیپ شده 48 مگابایت
مشخصات فایل ویرایش پنجم
فرمت PDF
تعداد صفحات 845
حجم فایل زیپ شده 25 مگابایت

***