برچسب: Dale Anderson

Solution Manual for Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer – Richard Pletcher, John Tannehill

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و مکانیک سیالات محاسباتی ریچارد پلچر، جان تانهیل و دیل اندرسون – ویرایش سوم

Solution Manual for Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer – 3rd Edition

نویسنده(گان): Richard Pletcher, John Tannehill, Dale Anderson

حل المسائل انتقال حرارت و مکانیک سیالات محاسباتی Pletcher و Tannehill

این حل المسائل کل فصل های 1 تا 10 کتاب درسی ویرایش سوم را پوشش می دهد. فصل 1 کتاب درسی هیچ تمرینی ندارد. بر اساس بازخوردهای رسیده این حل المسائل کامل نمی باشد و برخی تمرینات را ندارد و ناقص می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 145
حجم فایل زیپ شده 4.25 مگابایت

***

Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer – Richard Pletcher, John Tannehill

کتاب انتقال حرارت و مکانیک سیالات محاسباتی ریچارد پلچر، جان تانهیل و دیل اندرسون – ویرایش سوم

Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer – 3rd Edition

نویسنده(گان): Richard Pletcher, John Tannehill, Dale Anderson

کتاب مکانیک سیالات محاسباتی و انتقال حرارت Pletcher و Tannehill

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 763
حجم فایل زیپ شده 72مگابایت

***