برچسب: Dale Varberg

Solution Manual for Calculus – Dale Varberg, Edwin Purcell

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل انتگرال دیل واربرگ ، ادوین پرسل و استیون ریجن – ویرایش هشتم و نهم

Solution Manual for Calculus 8th and 9th Edition

نویسنده(گان): Dale Varberg, Edwin Purcell, Steve Rigdon

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 902
حجم فایل زیپ شده 12.2 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1079
حجم فایل زیپ شده 25 مگابایت

***

Calculus – Dale Varberg, Edwin Purcell

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال دیل واربرگ ، ادوین پرسل و استیون ریجن – ویرایش نهم

Calculus 9th Edition

نویسنده(گان): Dale Varberg, Edwin Purcell, Steve Rigdon  کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال دیل واربرگ ، ادوین پرسل و استیون ریجن

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 797
حجم فایل زیپ شده 190مگابایت

***