برچسب: Daniel Inman

Solution Manual for Engineering Vibration – Daniel Inman

حل المسائل ارتعاشات مهندسی دانیل اینمن – ویرایش سوم

Solution Manual for Engineering Vibration – 3rd Edition

نویسنده(گان): Daniel Inman

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 695
حجم فایل زیپ شده 11.6 مگابایت

***

Engineering Vibration – Daniel Inman

کتاب ارتعاشات مهندسی دانیل اینمن – ویرایش چهارم

Engineering Vibration 4th Edition

نویسنده(گان): Daniel J. Inman

کتاب ارتعاشات مهندسی دانیل اینمن

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 720
حجم فایل زیپ شده 3.49 مگابایت

***