برچسب: Daniel Schroeder

Solution Manual for An Introduction to Thermal Physics – Daniel Schroeder

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر فیزیک حرارت دانیل اسچرودر (دو حل المسائل)

Solution Manual for An Introduction to Thermal Physics

نویسنده(گان): Daniel V. Schroeder

این محصول شامل دو حل المسائل با مشخصات زیر می باشد. فایل دوم به صورت دستنویس می باشد.

مشخصات فایل اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 242
حجم فایل زیپ شده 5.43 مگابایت

مشخصات فایل دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 148
حجم فایل زیپ شده 11.58 مگابایت

***

An Introduction to Thermal Physics – Daniel Schroeder

کتاب مقدمه ای بر فیزیک حرارت اسچرودر

An Introduction to Thermal Physics

نویسنده(گان): Daniel V. Schroeder

کتاب مقدمه ای بر فیزیک حرارت اسچرودر

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات 435
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

***