برچسب: Daryl Logan

Solution Manual for A First Course in the Finite Element Method – Daryl Logan

حل المسائل کتاب درس نخست در روش اجزای محدود داریل لوگان  – ویرایش ششم و پنجم

Solution Manual for A First Course in the Finite Element Method – 5th and 6th Edition

نویسنده(گان): Daryl L. Logan

حل المسائل روش اجزای محدود داریل لوگان ویرایش ششم

حل المسائل در روش اجزای محدود لوگان ویرایش پنجم

حل المسائل ویرایش ششم به صورت رسمی از انتشارات تهیه شده است فصلهای 1 تا 16 کتاب درسی و اپندیکش های A و B و D را پوشش می دهد. طبق بازخوردهای صورت گرفته از طرف مشتریان، تعداد کمی از تمرینات در این حل المسائل وجود ندارد؛ فلذا چنانچه تمرین خاصی مد نظرتان می باشد حتما قبلا پرداخت با بخش پشتیبانی تماس حاصل بفرمایید.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش ششم

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 648
حجم فایل زیپ شده 22 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 564
حجم فایل زیپ شده 14.4 مگابایت

***

پرداخت جهت دانلود حل المسائل ویرایش ششم

***

پرداخت جهت دانلود حل المسائل ویرایش پنجم

A First Course in the Finite Element Method – Daryl Logan

کتاب درس نخست روش اجزای محدود داریل لوگان – ویرایش ششم و پنجم

A First Course in the Finite Element Method – 5th and 6th Edition

نویسنده(گان): Daryl L. Logan

روش اجزای محدود داریل لوگان ویرایش ششم

کتاب درس نخست روش اجزای محدود داریل لوگان

این محصول شامل دو ایبوک برای ویرایش های پنجم و ششم می باشد

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 998
حجم فایل زیپ شده 32.6 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 976
حجم فایل زیپ شده 30 مگابایت

***