برچسب: David Cheng

Solution Manual for Field and Wave Electromagnetics – David Cheng

حل المسائل کتاب موج و میدان الکترومغناطیسی دیوید چنگ – ویرایش اول ودوم

Solution Manual for Field and Wave Electromagnetics – 1st and 2nd Edition

نویسنده : David Cheng 

این محصول شامل دو حل المسائل برای ویرایش های اول و دوم می باشد. حل المسائل ویرایش اول به صورت اسکن و دستنویس می باشد

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 136
حجم فایل زیپ شده 31.2 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 102
حجم فایل زیپ شده 3.06 مگابایت

***

Field and Wave Electromagnetics – David Cheng

کتاب موج و میدان الکترومغناطیسی دیوید چنگ ویرایش دوم – به زبان فارسی و انگلیسی

Field and Wave Electromagnetics – David Cheng

نویسنده : David Cheng

کتاب موج و میدان الکترومغناطیسی دیوید چنگ ویرایش دوم

مشخصات فایل فارسی
فرمت PDF
تعداد صفحات 395
حجم فایل زیپ شده 18.3 مگابایت

مشخصات فایل انگلیسی

فرمت PDF
تعداد صفحات 719
حجم فایل زیپ شده 10.5 مگابایت

***