برچسب: David Dickson

Solution Manual for Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks by David Dickson,Mary Hardy,Howard Waters

حل المسائل کتاب راه حل های آماری ریاضیات برای خطرات احتمالی زندگی دیکسون

Solution Manual for Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks

نویسنده(گان):David C. M. Dickson, Mary R. Hardy, Howard R. Waters

حل المسائل کتاب راه حل های آماری ریاضیات برای خطرات احتمالی زندگی دیکسون
مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 177
حجم فایل زیپ شده 1مگابایت

Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks by David Dickson,Mary Hardy,Howard Waters

کتاب راه حل های آماری ریاضیات برای خطرات احتمالی زندگی دیکسون

Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks

نویسنده(گان):David C. M. Dickson, Mary R. Hardy, Howard R. Waters

کتاب راه حل های آماری ریاضیات برای خطرات احتمالی زندگی دیکسون
مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 513
حجم فایل زیپ شده 2مگابایت