برچسب: David Gaskell

An Introduction to Transport Phenomena in Materials Engineering – David Gaskell

کتاب مقدمه ای بر پدیده انتقال در مهندسی مواد دیوید گسکل – ویرایش دوم

An Introduction to Transport Phenomena in Materials Engineering – 2nd Edition

نویسنده(گان): David Gaskell

کتاب مقدمه ای بر پدیده انتقال در مهندسی مواد دیوید گسکل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 686
حجم فایل زیپ شده 20.6 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to the Thermodynamics of Materials – David Gaskell

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد دیوید گسکل – ویرایش سوم، چهارم و پنجم

Solution Manual for Introduction to the Thermodynamics of Materials – 3rd, 4th and 5th Edition

نویسنده(گان): David R. Gaskell

این مجموعه شامل سه حل المسائل می باشد. یکی برای ویرایش سوم، یکی برای ویرایش چهارم و دیگری برای ویرایش پنجم

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 150
حجم فایل زیپ شده 30.4 مگابایت
مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم
فرمت PDF
تعداد صفحات 123
حجم فایل زیپ شده 601 کیلوبایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 123
حجم فایل زیپ شده 0.5 مگابایت

***

Introduction to the Thermodynamics of Materials – David Gaskell

کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد دیوید گسکل – ویرایش چهارم

Introduction to the Thermodynamics of Materials 4th ed

نویسنده(گان): David R. Gaskell

کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد دیوید گسکل

 

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات 763
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

***