برچسب: David Hahn

Solution Manual for Heat Conduction – David Hahn, Necati Özisik

حل المسائل کتاب انتقال حرارت هدایتی دیوید هان و نجاتی اوزیشیک (اوزیسیک) – ویرایش سوم

Solution Manual for Heat Conduction – Third Edition

نویسنده(گان): David W. Hahn, M. Necati Ozisik

حل المسائل انتقال حرارت هدایتی دیوید هان و نیساتی ازیسیک

این حل المسائل، کل فصل های 1 تا 15 کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف جداگانه دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 574
حجم فایل زیپ شده 61.60 مگابایت

***

Heat Conduction – David Hahn, Necati Ozisik

کتاب انتقال حرارت هدایتی دیوید هان و اوزیشیک ام. نجاتی – ویرایش سوم

Heat Conduction, Third Edition

نویسنده(گان): David W. Hahn, M. Necati Ozisik

کتاب انتقال حرارت دیوید هان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 734
حجم فایل زیپ شده 14 مگابایت

***