برچسب: David Himmelblau

Solution Manual for Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering – David Himmelblau, James Riggs

حل المسائل کتاب مبانی بنیادی و محاسبات در مهندسی شیمی دیوید هیمل بلاو – ویرایش هفتم

Solution Manual for Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering – 7th ed

نویسنده(گان):David Himmelblau,James Riggs

مشخصات حل المسائل اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 244
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 454
حجم فایل زیپ شده 8مگابایت

***

Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering – David Himmelblau, James Riggs

کتاب مبانی بنیادی و محاسبات در مهندسی شیمی هیمل بلاو – ویرایش هفتم

Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering 7th ed

نویسنده(گان):David M. Himmelblau, James B. Riggs

کتاب مبانی بنیادی و محاسبات در مهندسی شیمی هیمل بلاو


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1072
حجم فایل زیپ شده 31مگابایت

***

Solution Manual for Optimization of Chemical Processes – Thomas Edgar, David Himmelblau

حل المسائل بهینه سازی فرایند های شیمیایی ادگار و هیمل بلاو

Solution Manual for Optimization of chemical processes

نویسنده(گان): Thomas F. Edgar, David. M. Himmelblau

این حل المسائل به صورت گرداوری شده می باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 3 مگابایت

***

Optimization of Chemical Processes – Thomas Edgar, David Himmelblau

کتاب بهینه سازی فرایند های شیمیایی توماس ادگار و دیوید هیمل بلاو – ویرایش دوم

Optimization of chemical processes

نویسنده(گان): Thomas F. Edgar, David. M. Himmelblau

کتاب بهینه سازی فرایند های شیمیایی توماس ادگار و دیوید هیمل بلاو

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 666
حجم فایل زیپ شده 17 مگابایت

***