برچسب: David Johns

Solution Manual For Analog Integrated Circuit Design – David Johns, Kenneth Martin

حل المسائل کتاب طراحی مدار مجتمع آنالوگ دیوید جونز، کنت مارتین و تونی چان کاروسون – ویرایش اول

Solution Manual for Analog Integrated Circuit Design – 1st Edition

نویسنده(گان): David Johns, Kenneth W. Martin, Tony Chan Carusone

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 97×2
حجم فایل زیپ شده 26.5 مگابایت

***

Analog Integrated Circuit Design – David Johns, Kenneth Martin

کتاب طراحی مدار مجتمع آنالوگ دیوید جونز، کنت مارتین و تونی چان کاروسون  – ویرایش اول و دوم

Analog Integrated Circuit Design – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان):  David Johns, Kenneth W. Martin, Tony Chan Carusone

کتاب طراحی مدار مجتمع آنالوگ دیوید جونز، کنت مارتین و تونی چان کاروسون

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 822
حجم فایل زیپ شده 17.2 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 712
حجم فایل زیپ شده 20.8 مگابایت

***