برچسب: David Kelton

Solution Manual for Simulation Modeling and Analysis – Averill Law, David Kelton

حل المسائل کتاب تحلیل و مدلسازی شبیه سازی آوریل لاو و دیوید کلتون – ویرایش پنجم

Solution Manual for Simulation Modeling and Analysis – 5th Edition

نویسنده(گان): Averill M. Law, W. David Kelton

این حل المسائل کامل نمی باشد و فصل های 1، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 را پوشش میدهد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 285
حجم فایل زیپ شده 6.90 مگابایت

***

Simulation With Arena – David Kelton, Randall Sadowski

کتاب شبیه سازی با نرم افزار ارنا دیوید کلتون، رندال سادوسکی و دیوید استارک – ویرایش چهارم

Simulation With Arena 4th Edition

نویسنده(گان): David W. Kelton, Randall Sadowski, David T Sturrock

کتاب شبیه سازی با نرم افزار ارنا دیوید کلتون، رندال سادوسکی و دیوید استارک

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 656
حجم فایل زیپ شده 72.7 مگابایت

***