برچسب: David Klein

Solution Manual for Organic Chemistry – David Klein

حل المسائل کتاب شیمی آلی دیوید کلین – ویرایش اول و دوم و سوم

Solution Manual for Organic Chemistry – 1st, 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان):David R. Klein

این مجموعه شامل سه حل المسائل برای ویرایش های اول، دوم و سوم می باشد

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1104
حجم فایل زیپ شده 47.5 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش اول

فرمت DJVU
تعداد صفحات 721
حجم فایل زیپ شده 45 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1051
حجم فایل زیپ شده 67.9 مگابایت

***

Organic Chemistry – David Klein

 کتاب شیمی آلی دیوید کلین – ویرایش دوم و سوم

Organic Chemistry – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان):David R. Klein

کتاب شیمی آلی دیوید کلین

این مجموعه شامل دو کتاب برای ویرایش های دوم و سوم می باشد.

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1344
حجم فایل زیپ شده 77.7 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1344
حجم فایل زیپ شده 140 مگابایت

***