برچسب: David Kroenke

Solution Manual for Database Processing – David Kroenke, David Auer

حل المسائل کتاب فرایندهای پایگاه داده دیوید کرونکه – ویرایش دوازدهم

Solution Manual for Database Processing: Fundamentals, Design, and Implementation – 12th Edition

نویسنده(گان): David M. Kroenke, David Auer

توضیح اینکه این حل المسائل تنها شامل حل مسایل فصل دوم می باشد.

مشخصات حل المسائل

فرمت PDF
تعداد صفحات 117
حجم فایل زیپ شده 3.56 مگابایت

***

Database Processing – David Kroenke, David Auer

کتاب فرایندهای پایگاه داده دیوید کرونکه – ویرایش دوازدهم و چهاردهم

Database Processing: Fundamentals, Design, and Implementation – 12th and 14th Edition

نویسنده(گان): David M. Kroenke, David Auer

کتاب فرایندهای پایگاه داده دیوید کرونکه

مشخصات فایل ویرایش دوازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 639
حجم فایل زیپ شده 18.7 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش چهاردهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 642
حجم فایل زیپ شده 25.4 مگابایت

***