برچسب: David Malkus

Concepts and Applications of Finite Element Analysis – Robert Cook, David Malkus

کتاب مفاهیم و کاربردهای تحلیل اجزای محدود رابرت کوک – ویرایش سوم و چهارم

Concepts and Applications of Finite Element Analysis – 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان): Robert D. Cook, David S. Malkus, Michael E. Plesha, Robert J. Witt

کتاب مفاهیم و کاربردهای تحلیل اجزای محدود رابرت کوک

کتاب مفاهیم و کاربردهای تحلیل اجزای محدود cook

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمت DJVU
تعداد صفحات 733
حجم فایل زیپ شده 25.8 مگابایت
مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 650
حجم فایل زیپ شده 19 مگابایت

***

Solution Manual for Concepts and Applications of Finite Element Analysis – Robert Cook, David Malkus

حل المسائل کتاب مفاهیم و کاربردهای تحلیل اجزای محدود رابرت کوک – ویرایش چهارم

Solution Manual for Concepts and Applications of Finite Element Analysis – 4th Edition

نویسنده(گان): Robert D. Cook, David S. Malkus, Michael E. Plesha, Robert J. Witt

 

این حل المسائل به صورت دستنویس می باشد

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 522
حجم فایل زیپ شده 7.53 مگابایت

***