برچسب: David McMahon

Quantum Field Theory Demystified – David McMahon

کتاب نظریه میدان کوانتومی دیوید مک موهان

Quantum Field Theory Demystified

نویسنده : David McMahon

کتاب نظریه میدان کوانتومی دیوید مک موهان
مشخصات فایل
فرمت PDF
تعداد صفحات 318
حجم فایل زیپ شده 1.3 مگابایت

***

Relativity Demystified – David McMahon

کتاب نظریه نسبیت مک موهان

Relativity Demystified

نویسنده : David McMahon

کتاب نظریه نسبیت مک موهان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 370
حجم فایل زیپ شده 1.8 مگابایت

***

String Theory Demystified – David McMahon

کتاب نظریه ریسمان دیوید مک موهان

String Theory Demystified

نویسنده :  David McMahon 

کتاب نظریه ریسمان دیوید مک موهان 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 757
حجم فایل زیپ شده 4.22 مگابایت

***

Complex Variables Demystified – David McMahon

کتاب متغییرهای مختلط دیوید مک ماهون

Complex Variables Demystified

نویسنده : David McMahon 

کتاب متغییرهای مختلط دیوید مک ماهون

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 288
حجم فایل زیپ شده 14.5 مگابایت

***