برچسب: David Messerschmitt

Solution Manual for Digital Communication – Edward Lee, David Messerschmitt

حل المسائل کتاب ارتباطات دیجیتال ادوارد لی و جان بری – ویرایش دوم

Solution Manual for Digital Communication – 2nd Edition

نویسنده(گان): Edward A. Lee, David G. Messerschmitt

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 118
حجم فایل زیپ شده 7مگابایت

***

Digital Communication – John Barry, Edward Lee

کتاب مخابرات دیجیتال جان بری و ادوارد لی – ویرایش سوم

Digital Communication – 3rd Edition

نویسنده(گان): John R. Barry, Edward A. Lee, David G. Messerschmitt

 کتاب مخابرات دیجیتال جان بری و ادوارد لی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 838
حجم فایل زیپ شده 26مگابایت

***