برچسب: David Moore

The Practice of Statistics – Daren Starnes, Josh Tabor

کتاب تمرین آمار دارن استارنز – ویرایش پنجم

The Practice of Statistics 5th Edition

نویسنده(گان): Daren S. Starnes,Josh Tabor, Daniel S. Yates, David S. Moore

کتاب تمرین آمار دارن استارنز

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 978
حجم فایل زیپ شده 37.5 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to the Practice of Statistics – David Moore, George McCabe

حل المسائل کتاب تمرین آمار دیوید مور و جورج مک کب

Solution Manual for Introduction to the Practice of Statistics 7th Edition

نویسنده(گان): David S. Moore, George P. McCabe, Bruce Craig

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 418
حجم فایل زیپ شده 6.81 مگابایت

***

Introduction to the Practice of Statistics – David Moore, George McCabe

کتاب مقدمه ای بر تمرین آمار دیوید مور و جورج مک کب – ویرایش ششم

Introduction to the Practice of Statistics – 6th Edition

نویسنده(گان): David S. Moore, George P. McCabe, Bruce Craig

کتاب مقدمه ای بر تمرین آمار دیوید مور و جورج مک کب

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1010
حجم فایل زیپ شده 17.7 مگابایت

***

Trends in Quantum Gravity Research – David Moore

کتاب روند تحقیقات گرانش کوانتومی دیوید مور

Trends in Quantum Gravity Research – David C. Moore

نویسنده : David C. Moore

کتاب روند تحقیقات گرانش کوانتومی دیوید مور

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 279
حجم فایل زیپ شده 2.08 مگابایت

***