برچسب: David Morin

Problems and Solutions in Introductory Mechanics – David Morin

کتاب مسائل و راه حل ها در مکانیک مقدماتی دیوید مورین

Problems and Solutions in Introductory Mechanics

نویسنده(گان): David Morin

کتاب مکانیک مقدماتی دیوید مورین

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 353
حجم فایل زیپ شده 1.97 مگابایت

***

Solution Manual for Electricity and Magnetism – Edward Purcell

حل المسائل کتاب الکتریسیته و مغناطیس ادوارد پورسل – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Electricity and Magnetism – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان): Edward M. Purcell, David J. Morin

حل المسائل کتاب الکتریسیته و مغناطیس ادوارد پورسل - ویرایش سوم

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 232
حجم فایل زیپ شده 1.63 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 90
حجم فایل زیپ شده 19.5 مگابایت

***

Electricity and Magnetism – Edward Purcell

کتاب الکتریسیته و مغناطیس ادوارد پورسل – ویرایش دوم و سوم

Electricity and Magnetism – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان): Edward M. Purcell, David J. Morin

کتاب الکتریسیته و مغناطیس ادوارد پورسل - ویرایش سوم

کتاب الکتریسیته و مغناطیس ادوارد پورسل - ویرایش دوم

مشخصات فایل ویرایش سوم
فرمت PDF
تعداد صفحات 868
حجم فایل زیپ شده 13.4 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت DJVU
تعداد صفحات 504
حجم فایل زیپ شده 7 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Classical Mechanics – David Morin

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مکانیک کلاسیک دیوید مورین

Solution Manual for Introduction to Classical Mechanics with Problems and Solutions

نویسنده(گان): David Morin

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 168
حجم فایل زیپ شده 1 مگابایت

***

Introduction to Classical Mechanics with Problems and Solutions by David Morin

کتاب  مقدمه ای بر مکانیک کلاسیک مورین

Introduction to Classical Mechanics with Problems and Solutions

نویسنده(گان): David Morin

کتاب  مقدمه ای بر مکانیک کلاسیک مورین

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 623
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت