برچسب: David Myszka

Solution Manual for Machines and Mechanisms – David Myszka

حل المسائل کتاب ماشین ها و مکانیسم های دیوید میزکا – ویرایش سوم و چهارم

Solution Manual for Machines and Mechanisms, Applied Kinematic Analysis – 3rd and 4th edition

نویسنده(گان): David H. Myszka

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 112
حجم فایل زیپ شده 7.1 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 126
حجم فایل زیپ شده 6.77 مگابایت

***

Machines and Mechanisms – David Myszka

کتاب ماشین ها و مکانیسم های دیوید میزکا – ویرایش چهارم

Machines and Mechanisms, Applied Kinematic Analysis 4th ed

نویسنده(گان): David H. Myszka

کتاب ماشین ها و مکانیسم های دیوید میزکا

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 385
حجم فایل زیپ شده 8.20 مگابایت

***