برچسب: David Powell

Solution Manual for Feedback Control of Dynamic Systems – Gene Franklin, Abbas Emami Naeini

حل المسائل کنترل عکس العمل سیستم های دینامیکی فرانکلین دیوید پاول و عباس امامی نائینی – ویرایش چهارم و ششم و هفتم

Solution Manual for Feedback Control of Dynamic Systems 4th, 6th and 7th Edition

نویسنده(گان):Gene F. Franklin, J. David Powell, Abbas Emami Naeini

توضیح اینکه این مجموعه شامل سه حل المسائل برای سه ویرایش چهارم، ششم و هفتم می باشد.

مشخصات حل المسائل ویراست چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 672
حجم فایل زیپ شده 9 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویراست ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 789
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 396
حجم فایل زیپ شده 6.91 مگابایت

***

Digital Control of Dynamic Systems – Gene Franklin, David Powell

کتاب کنترل دیجیتالی سیستم های دینامیک فرانکلین – ویرایش سوم

Digital Control of Dynamic Systems, 3rd Edition

نویسنده(گان): Gene F. Franklin, J.David Powell, Michael L. Workman

کتاب کنترل دیجیتالی سیستم های دینامیک فرانکلین

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات 850
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

***

Feedback Control of Dynamic Systems – Gene Franklin, Abbas Emami Naeini

کتاب کنترل عکس العمل سیستم های دینامیکی فرانکلین و عباس امامی – ویرایش سوم و ششم

Feedback Control of Dynamic Systems 3rd and 6th ed

نویسنده(گان): Gene F. Franklin, J. David Powell, Abbas Emami-Naeini

کتاب کنترل عکس العمل سیستم های دینامیکی فرانکلین و عباس امامی

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 894
حجم فایل زیپ شده 26 مگابایت


مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 396
حجم فایل زیپ شده 39 مگابایت