برچسب: David Pozar

Microwave and Rf Design of Wireless Systems – David Pozar

کتاب طراحی میکروویو و RF سیستم های بی سیم – دیوید پوزار

Microwave and Rf Design of Wireless Systems

نویسنده(گان): David M. Pozar

کتاب طراحی میکروویو و RF سیستم های بی سیم

توضیح اینکه کتاب به صورت اسکن شده می باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 366
حجم فایل زیپ شده 34.61 مگابایت

***

Solution Manual for Microwave and Rf Design of Wireless Systems – David Pozar

حل المسائل کتاب طراحی میکروویو و RF سیستم های بی سیم پوزار

Solution Manual for Microwave and Rf Design of Wireless Systems

نویسنده(گان): David M. Pozar

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 153
حجم فایل زیپ شده 2.4 مگابایت

***

Solution Manual for Microwave Engineering – David Pozar

حل المسائل کتاب مهندسی میکروویو پوزار – ویرایش دوم و سوم و چهارم

Solution Manual for Microwave Engineering 2nd, 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان):David M. Pozar

سه حل المسائل برای این کتاب موجود می باشد. یکی مربوط به ویرایش چهارم و دیکی برای ویرایش سوم و دیگری برای ویرایش چهارم(به صورت دستنویس و با کیفیت) می باشد.

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 315
حجم فایل زیپ شده 38 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 288
حجم فایل زیپ شده 10.5 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 258
حجم فایل زیپ شده 7.12 مگابایت

 

***