برچسب: David Rubin

Solution Manual for Introduction to Continuum Mechanics – Michael Lai, David Rubin

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مکانیک محیط های پیوسته مایکل لای، دیوید رابین و ارهارد کرمپل – ویرایش چهارم

Solution Manual for Introduction to Continuum Mechanics – 4th Edition

نویسنده(گان): W Michael Lai, David H. Rubin, Erhard Krempl

دانلود فایل نمونه

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 246
حجم فایل زیپ شده 1.88 مگابایت

***

Introduction to Continuum Mechanics – Michael Lai, David Rubin

کتاب مقدمه ای بر مکانیک محیط های پیوسته مایکل لای، دیوید رابین و ارهارد کرمپل – ویرایش چهارم

Introduction to Continuum Mechanics – 4th Edition

نویسنده(گان): W Michael Lai, David H. Rubin, Erhard Krempl

کتاب مقدمه ای بر مکانیک محیط های پیوسته مایکل لای، دیوید رابین و ارهارد کرمپل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 549
حجم فایل زیپ شده 3.42 مگابایت

***

Solution Manual for Statistics for Management – Richard Levin, David Rubin

حل المسائل کتاب آمار برای مدیریت لوین

Solution Manual for Statistics for Management

نویسنده(گان): Richard I. Levin, David S. Rubin

 

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 359
حجم فایل زیپ شده 21 مگابایت

***