برچسب: David Schneider

Solution Manual for Calculus – Larry Goldstein, David Lay

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسل و انتگرال گلدشتاین – ویرایش سیزدهم

Solution Manual for Calculus & Its Applications – 13th Edition

نویسنده(گان): Larry J. Goldstein, David C. Lay, David I. Schneider, Nakhle H. Asmar

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسل و انتگرال گلدشتاین

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات375
حجم فایل زیپ شده14 مگابایت

***

Calculus – Larry Goldstein, David Lay

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و کاربردهای گلداشتاین – ویرایش سیزدهم

Calculus & Its Applications – 13th Edition

نویسنده(گان): Larry J. Goldstein, David C. Lay, David I. Schneider, Nakhle H. Asmar

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و کاربردهای گلداشتاین

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات675
حجم فایل زیپ شده6.8 مگابایت

***

Solution Manual for An Introduction to Programming using Python – David Schneider

حل المسائل کتاب برنامه نویسی مقدماتی پایتون دیوید اشنایدر

Solution Manual for An Introduction to Programming using Python

نویسنده(گان): David I. Schneider

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات99
حجم فایل زیپ شده1.77 مگابایت

***

An Introduction to Programming using Python – David Schneider

کتاب برنامه نویسی مقدماتی پایتون دیوید اشنایدر

An Introduction to Programming using Python

نویسنده(گان): David I. Schneider

کتاب برنامه نویسی مقدماتی پایتون دیوید اشنایدر

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات422
حجم فایل زیپ شده4.22 مگابایت

***

Solution Manual for An Introduction to Programming Using Visual Basic – David Schneider

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر برنامه نویسی با ویژوال بیسیک 2010 دیوید اشنایدر – ویرایش هشتم

Solution Manual for An Introduction to Programming Using Visual Basic 2010 – 8th Edition

نویسنده(گان): David I. Schneider

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمتPDF
تعداد صفحات211
حجم فایل زیپ شده3.71 مگابایت

***

An Introduction to Programming Using Visual Basic – David Schneider

کتاب مقدمه ای بر برنامه نویسی با ویژوال بیسیک 2010 و 2012 دیوید اشنایدر – ویرایش هشتم و نهم

An Introduction to Programming Using Visual Basic 2012 – 9th Edition

An Introduction to Programming Using Visual Basic 2010 – 8th Edition

نویسنده(گان): David I. Schneider

کتاب مقدمه ای بر برنامه نویسی با ویژوال بیسیک 2010 و 2012 دیوید اشنایدر

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمتPDF
تعداد صفحات685
حجم فایل زیپ شده54.9 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمتPDF
تعداد صفحات736
حجم فایل زیپ شده314 مگابایت

***

Solution Manual for An Introduction to Programming Using Visual Basic – David Schneider

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر برنامه نویسی ویژوال بیسیک اسنیدر

 Student Solution Manual for An Introduction to Programming Using Visual Basic 2012 – 8th ed

نویسنده(گان):David I. Schneider


مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات685
حجم فایل زیپ شده67مگابایت

***

An Introduction to Programming Using Visual Basic by David Schneider

کتاب مقدمه ای بر برنامه نویسی ویژوال بیسیک اسنیدر

An Introduction to Programming Using Visual Basic 2012 – 9th ed

نویسنده(گان):David I. Schneider

کتاب مقدمه ای بر برنامه نویسی ویژوال بیسیک اسنیدر
مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات685
حجم فایل زیپ شده67مگابایت

Trigonometry – Margaret Lial, John Hornsby

کتاب مثلثات مارگارت لیال – ویراست دهم

Trigonometry 10th ed

نویسنده(گان):Margaret L. Lial, John Hornsby, David I. Schneider, Callie Daniels


کتاب مثلثات مارگارت لیال

مشخصات فایل ویرایش دهم

فرمتPDF
تعداد صفحات528
حجم فایل زیپ شده40 مگابایت

Solution Manual for Trigonometry – Margaret Lial, John Hornsby

حل المسائل کتاب مثلثات لیال ویراست هفتم و هشتم

Instructor’s Solution Manuals to Trigonometry 7th and 8th ed

نویسنده(گان): Margaret L. Lial, John S. Hornsby, David I. Schneider

حل المسائل کتاب مثلثات لیال


مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات656
حجم فایل زیپ شده13 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمتPDF
تعداد صفحات420
حجم فایل زیپ شده12.2 مگابایت

***