برچسب: David Schneider

Solution Manual for Calculus – Larry Goldstein, David Lay

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسل و انتگرال گلدشتاین – ویرایش سیزدهم

Solution Manual for Calculus & Its Applications – 13th Edition

نویسنده(گان): Larry J. Goldstein, David C. Lay, David I. Schneider, Nakhle H. Asmar

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسل و انتگرال گلدشتاین

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 375
حجم فایل زیپ شده 14 مگابایت

***

Calculus – Larry Goldstein, David Lay

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و کاربردهای گلداشتاین – ویرایش سیزدهم

Calculus & Its Applications – 13th Edition

نویسنده(گان): Larry J. Goldstein, David C. Lay, David I. Schneider, Nakhle H. Asmar

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و کاربردهای گلداشتاین

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 675
حجم فایل زیپ شده 6.8 مگابایت

***

Solution Manual for An Introduction to Programming using Python – David Schneider

حل المسائل کتاب برنامه نویسی مقدماتی پایتون دیوید اشنایدر

Solution Manual for An Introduction to Programming using Python

نویسنده(گان): David I. Schneider

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 99
حجم فایل زیپ شده 1.77 مگابایت

***

An Introduction to Programming using Python – David Schneider

کتاب برنامه نویسی مقدماتی پایتون دیوید اشنایدر

An Introduction to Programming using Python

نویسنده(گان): David I. Schneider

کتاب برنامه نویسی مقدماتی پایتون دیوید اشنایدر

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 422
حجم فایل زیپ شده 4.22 مگابایت

***

Solution Manual for An Introduction to Programming Using Visual Basic – David Schneider

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر برنامه نویسی با ویژوال بیسیک 2010 دیوید اشنایدر – ویرایش هشتم

Solution Manual for An Introduction to Programming Using Visual Basic 2010 – 8th Edition

نویسنده(گان): David I. Schneider

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 211
حجم فایل زیپ شده 3.71 مگابایت

***

An Introduction to Programming Using Visual Basic – David Schneider

کتاب مقدمه ای بر برنامه نویسی با ویژوال بیسیک 2010 و 2012 دیوید اشنایدر – ویرایش هشتم و نهم

An Introduction to Programming Using Visual Basic 2012 – 9th Edition

An Introduction to Programming Using Visual Basic 2010 – 8th Edition

نویسنده(گان): David I. Schneider

کتاب مقدمه ای بر برنامه نویسی با ویژوال بیسیک 2010 و 2012 دیوید اشنایدر

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 685
حجم فایل زیپ شده 54.9 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 736
حجم فایل زیپ شده 314 مگابایت

***

Solution Manual for An Introduction to Programming Using Visual Basic – David Schneider

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر برنامه نویسی ویژوال بیسیک اسنیدر

 Student Solution Manual for An Introduction to Programming Using Visual Basic 2012 – 8th ed

نویسنده(گان):David I. Schneider


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 685
حجم فایل زیپ شده 67مگابایت

***

An Introduction to Programming Using Visual Basic by David Schneider

کتاب مقدمه ای بر برنامه نویسی ویژوال بیسیک اسنیدر

An Introduction to Programming Using Visual Basic 2012 – 9th ed

نویسنده(گان):David I. Schneider

کتاب مقدمه ای بر برنامه نویسی ویژوال بیسیک اسنیدر
مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 685
حجم فایل زیپ شده 67مگابایت

Trigonometry – Margaret Lial, John Hornsby

کتاب مثلثات مارگارت لیال – ویراست دهم

Trigonometry 10th ed

نویسنده(گان):Margaret L. Lial, John Hornsby, David I. Schneider, Callie Daniels


کتاب مثلثات مارگارت لیال

مشخصات فایل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 528
حجم فایل زیپ شده 40 مگابایت

Solution Manual for Trigonometry – Margaret Lial, John Hornsby

حل المسائل کتاب مثلثات لیال ویراست هفتم و هشتم

Instructor’s Solution Manuals to Trigonometry 7th and 8th ed

نویسنده(گان): Margaret L. Lial, John S. Hornsby, David I. Schneider

حل المسائل کتاب مثلثات لیال


مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 656
حجم فایل زیپ شده 13 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 420
حجم فایل زیپ شده 12.2 مگابایت

***