برچسب: David Stensel

Solution Manual for Wastewater Engineering – Metcalf & Eddy, George Tchobanoglous

حل المسائل کتاب مهندسی آب و فاضلاب جورج چوبان اوگلوس (متکف و ادی) – ویرایش 5

Solution Manual for Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery 5th ed

نویسنده(گان): Metcalf & Eddy, George Tchobanoglous, Franklin Louis Burton, H. David Stensel

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 721
حجم فایل زیپ شده 6.5 مگابایت

***

Wastewater Engineering – Metcalf & Eddy, George Tchobanoglous

کتاب مهندسی آب و فاضلاب (متکف و ادی) جورج چوبان اوگلوس به زبان فارسی – ویرایش 4

Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery 4th ed

نویسنده(گان): Metcalf & Eddy Inc., George Tchobanoglous, Franklin Louis Burton, H. David Stensel

 توضیح اینکه این مجموعه شامل کتاب می باشد، یکی به زبان انگلیسی و دیگری به زبان فارسی. کتاب به زبان فارسی فصل های 7 تا 10 را پوشش می دهد

کتاب مهندسی آب و فاضلاب (متکف و ادی) جورج چوبان اوگلوس به زبان فارسی

مشخصات فایل فارسی

فرمت PDF
تعداد صفحات 548
حجم فایل زیپ شده 9.2 مگابایت

مشخصات فایل انگلیسی

فرمت PDF
تعداد صفحات 1846
حجم فایل زیپ شده 54 مگابایت

***