برچسب: David Stirzaker

One Thousand Exercises in Probability by Geoffrey Grimmett,David Stirzaker

کتاب هزار تمرین در احتمال گریمت

One Thousand Exercises in Probability

نویسنده(گان):Geoffrey R. Grimmett, David R. Stirzaker

کتاب هزار تمرین در احتمال گریمت


مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات 450
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت

Solution Manual for Probability and Random Processes – Geoffrey Grimmett, David Stirzaker

حل المسائل کتاب احتمالات و فرایند های تصادفی گریمت

Solution Manual Probability and Random Processes -One Thousand Exercises in Probability

نویسنده(گان):Geoffrey R. Grimmett, David R. Stirzaker

حل المسائل کتاب احتمالات و فرایند های تصادفی گریمت


مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات 450
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت

Probability and Random Processes – Geoffrey Grimmett, David Stirzaker

 کتاب احتمالات و فرایندهای تصادفی گریمت

Probability and Random Processes 3rd Ed

نویسنده(گان):Geoffrey R. Grimmett, David R. Stirzaker

 کتاب احتمالات و فرایندهای تصادفی گریمت
مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات 608
حجم فایل زیپ شده 6مگابایت