برچسب: David Wiggert

Solution Manual for Mechanics of Fluids – Merle Potter, David Wiggert

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات مرل پاتر – ویرایش چهارم (نسخه معمولی و نسخه SI)

Solution Manual for Mechanics of Fluids – 4th SI and 4th Edition

نویسنده(گان): Merle C. Potter, David C. Wiggert, Bassem H. Ramadan

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات مرل پاتر - ویرایش چهارم SI

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات مرل پاتر - ویرایش چهارم

این مجموعه شامل دو حل المسائل برای ویرایش چهارم می باشد که یکی از حل المسائل ها برای نسخه SI ویرایش چهارم کتاب درسی و دیگیری برای نسخه عمومی ویرایش چهارم می باشد.

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم نسخه SI

فرمت PDF
تعداد صفحات 196
حجم فایل زیپ شده 2.1 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم عمومی

فرمت PDF
تعداد صفحات 388
حجم فایل زیپ شده 5.42 مگابایت

***

Mechanics of Fluids – Merle Potter, David Wiggert

کتاب مکانیک سیالات مرل پاتر – ویرایش چهارم

Mechanics of Fluids , Fourth Edition

نویسنده(گان): Merle C. Potter, David C. Wiggert, Bassem H. Ramadan

 

کتاب مکانیک سیالات مرل پاتر

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 818
حجم فایل زیپ شده 13.6 مگابایت

***