برچسب: Deborah Hughes Hallett

Solution Manual for Algebra – William McCallum, Eric Connally

حل المسائل کتاب جبر ویلیام مک کالوم و اریک کونالی – ویرایش دوم

Solution Manual for Algebra: Form and Function – 2nd Edition

نویسنده(گان): William G. McCallum, Eric Connally, Deborah Hughes-Hallett, Philip Cheifetz, Ann Davidian, Patti Frazer Lock, David Lovelock, Ellen Schmierer, Pat Shure, Carl Swenson, Elliot J. Ma

حل المسائل کتاب جبر ویلیام مک کالوم و اریک کونالی - ویرایش دوم

توضیح اینکه این حل المسائل، حل تمرینات فصول 1 تا 13 به همراه اپندیکسهای a، b، c، d، e، f، g را پوشش می دهد و راهنمای مدرسین را نیز دارا می باشد.

دانلود نمونه رایگان این حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 758
حجم فایل زیپ شده 3.75 مگابایت

***

Algebra – William McCallum, Eric Connally

کتاب جبر ویلیام مک کالوم و اریک کونالی – ویرایش اول

Algebra: Form and Function – 1st Edition

نویسنده(گان): William G. McCallum, Eric Connally, Deborah Hughes-Hallett, Philip Cheifetz, Ann Davidian, Patti Frazer Lock, David Lovelock, Ellen Schmierer, Pat Shure, Carl Swenson, Elliot J. Ma

کتاب جبر ویلیام مک کالوم و اریک کونالی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 576
حجم فایل زیپ شده 6.60 مگابایت

***

Solution Manual for Calculus – Deborah Hughes-Hallett, Andrew Gleason

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال Hughes-Hallett یک و چند متغیره – ویرایش ششم و هفتم

Solution Manual for Calculus: Single and Multivariable – 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): Deborah Hughes-Hallett, Andrew M. Gleason, William G. McCallum, Eric Connally

این مجموعه شامل دو حل المسائل برای ویرایش های ششم و هفتم کتاب درسی می باشد.  حل ال مسائل ویرایش هفتم فصل های 1 تا 21 کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هفتم

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 2148
حجم فایل زیپ شده 22 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1879
حجم فایل زیپ شده 22 مگابایت

***

Calculus – Deborah Hughes-Hallett

کتاب حساب دیفرانسل و انتگرال Hughes-Hallett ، یک و چند متغیره – ویرایش شش

Calculus: Single and Multivariable – 6th edition

نویسنده(گان): Deborah Hughes-Hallett, Andrew M. Gleason, William G. McCallum, Eric Connally, Daniel E. Flath, Selin Kalayci?glu, Brigitte Lahme, Patti Frazer Lock, David O. Lomen, David Lovelock, Guadalupe I. Lozano, Jerry Morris, David Mumford, Brad G. Osgood, Cody L. Patterson, Douglas Quinney, Karen R. Rhea, Adam H. Spiegler, Jeff Tecosky-Feldman, Thomas W. Tucker

کتاب حساب دیفرانسل و انتگرال Hughes-Hallett ، یک و چند متغیر

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1241
حجم فایل زیپ شده 31 مگابایت

***

Applied Calculus – Deborah Hughes-Hallett

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال کاربردی Hallett – ویرایش 4

Applied Calculus 4th edition

نویسنده(گان): Deborah Hughes-Hallett, Patti Frazer Lock, Andrew M. Gleason, Daniel E. Flath, Sheldon P. Gordon, David O. Lomen, David Lovelock, William G. McCallum, Brad G. Osgood, Andrew Pasquale, Jeff Tecosky-Feldman, Joseph Thrash, Karen R. Rhea, Thomas W. Tucker

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال کاربردی Hallett

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 562
حجم فایل زیپ شده 7 مگابایت

***