برچسب: Dimitris Manolakis

Solution Manual for Applied Digital Signal Processing – Dimitris Manolakis, Vinay Ingle

حل المسائل کتاب پردازش سیگنال دیجیتال کاربردی دیمیتریس مانولاکیس و وینای اینگل – ویرایش اول

Solution Manual for Applied Digital Signal Processing: Theory and Practice – 1st Edition

نویسنده(گان): Dimitris G. Manolakis, Vinay K. Ingle

حل المسائل پردازش سیگنال دیجیتال Manolakis و Ingle

این محصول شامل کل فصل های کتاب درسی (فصل 2 تا 15) را شامل می شود و جواب Tutorial Problems و Basic Problems و Assessment problem و Review Problems را دارا می باشد. به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد. فصل اول کتاب درسی هیچ تمرینی ندارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
مجموع تعداد صفحات 1218
حجم فایل زیپ شده 39.7 مگابایت

***

Applied Digital Signal Processing – Dimitris Manolakis, Vinay Ingle

کتاب پردازش سیگنال دیجیتال کاربردی دیمیتریس مانولاکیس و وینای اینگل – ویرایش اول

Applied Digital Signal Processing: Theory and Practice – 1st Edition

نویسنده(گان): Dimitris G. Manolakis, Vinay K. Ingle

کتاب پردازش سیگنال دیجیتال Manolakis و Ingle

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1009
حجم فایل زیپ شده 10.2 مگابایت

***

Solution Manual for Statistical and Adaptive Signal Processing – Dimitris Manolakis, Vinay Ingle

حل المسائل کتاب پردازش سیگنال وفقی (تطبیقی) و آماری دیمیتریس مانولاکیس

Solution Manual for Statistical and Adaptive Signal Processing: Spectral Estimation, Signal Modeling, Adaptive Filtering and Array Processing

نویسنده(گان): Dimitris G. Manolakis, Vinay K. Ingle, Stephen M. Kogon

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 467
حجم فایل زیپ شده 4.45 مگابایت

***

Statistical and Adaptive Signal Processing – Dimitris Manolakis,‎ Vinay Ingle

کتاب پردازش سیگنال وفقی (تطبیقی) و آماری دیمیتریس مانولاکیس

Statistical and Adaptive Signal Processing: Spectral Estimation, Signal Modeling, Adaptive Filtering and Array Processing

نویسنده(گان): Dimitris G. Manolakis,‎ Vinay K. Ingle,‎ Stephen M. Kogon

کتاب پردازش سیگنال وفقی (تطبیقی) و آماری دیمیتریس مانولاکیس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 814
حجم فایل زیپ شده 11.6 مگابایت

***

Solution Manual Digital Signal Processing – John Proakis, Dimitris Manolakis

حل المسائل کتاب پردازش سیگنال دیجیتال جان پروکیس و دیمیتریس مانولاکیس – ویرایش سوم

Solutions Manual Digital Signal Processing – 3rd edition

نویسنده(گان): John G Proakis, Dimitris Manolakis

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 400
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت

***

Digital Signal Processing – John Proakis, Dimitris Manolakis

 کتاب پردازش سیگنال دیجیتال جان پراکیس و دیمیتریس مانولاکیس – ویرایش چهارم

Digital Signal Processing

نویسنده(گان): John G. Proakis, Dimitris K Manolakis

 کتاب پردازش سیگنال دیجیتال پراکیس - ویرایش چهارم

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1087
حجم فایل زیپ شده 100 مگابایت

***