برچسب: Douglas Montgomery

Solution Manual for Introduction to Statistical Quality Control – Douglas Montgomery

حل المسائل کتاب کنترل کیفیت آماری مونتگومری – ویرایش چهارم، پنجم و هفتم

Solution Manual for Introduction to Statistical Quality Control – 4th, 5th and 7th Edition

نویسنده(گان): Douglas C. Montgomery

حل المسائل کتاب کنترل کیفیت آماری مونتگومری

این مجموعه شامل سه حل المسائل برای ویرایش های چهارم، پنجم و هفتم کتاب درسی می باشد.

دانلود نمونه رایگان ویرایش هفتم

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات753
حجم فایل زیپ شده19.7 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمتPDF
تعداد صفحات472
حجم فایل زیپ شده4 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمتPDF
تعداد صفحات110
حجم فایل زیپ شده5.53 مگابایت

***

Solution Manual for Applied Statistics and Probability for Engineers – Douglas Montgomery, George Runger

حل المسائل کتاب آمار و احتمال کاربردی برای مهندسان مونتگومری – ویرایش سوم و ششم

Solution Manual for Applied Statistics and Probability for Engineers – 3rd and 6th Edition

نویسنده(گان): Douglas C. Montgomery, George C. Runger

این محصول شامل سه حل المسائل می باشد: دو تا برای ویرایش سوم، یکی برای ویرایش ششم (ویرایش ششم : نسخه بین المللی دانشجویی).

حل المسائل ویرایش ششم، فصل های 2 الی 15 را پوشش می دهد و به ازای هر فصل، یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش ششم

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمتPDF
تعداد صفحات839
حجم فایل زیپ شده13.6 مگابایت

مشخصات حل اول ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات157
حجم فایل زیپ شده1.6مگابایت

مشخصات حل دوم ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات….
حجم فایل زیپ شده6 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Statistics – Douglas Montgomery, George Runger

حل المسائل کتاب آمار مهندسی مونتگومری – ویرایش چهارم و پنجم

Solution Manual for Engineering Statistics – 4th and 5th Edition

نویسنده(گان): Douglas C. Montgomery, George C. Runger, Norma F. Hubele

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد: یکی برای ویرایش پنجم و دیگری برای ویرایش چهارم

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش پنجم

حل المسائل کتاب آمار مهندسی مونتگومری

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمتPDF
تعداد صفحات456
حجم فایل زیپ شده5.82 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمتPDF
تعداد صفحات356
حجم فایل زیپ شده3.3 مگابایت

***

Engineering Statistics – Douglas Montgomery, George Runger

کتاب آمار مهندسی داگلاس مونت گومری – ویرایش پنجم

Engineering Statistics – 5th Edition

نویسنده(گان): Douglas C. Montgomery, George C. Runger, Norma F. Hubele

کتاب آمار مهندسی داگلاس مونت گومری

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات546
حجم فایل زیپ شده6 مگابایت

***

Introduction to Statistical Quality Control – Douglas Montgomery

کتاب کنترل کیفیت آماری مونتگومری – ویرایش پنجم و هفتم

Introduction to Statistical Quality Control – 5th and 7th edition

نویسنده(گان): Douglas C. Montgomery

کتاب کنترل کیفیت آماری مونتگومری

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات774
حجم فایل زیپ شده13 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Linear Regression Analysis – Douglas Montgomery, Elizabeth Peck

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر آنالیز رگرسیون خطی مونتگومری – ویرایش پنجم

  Solution Manual for Introduction to Linear Regression Analysis, 5th Ed

نویسنده(گان):Douglas C. Montgomery, Elizabeth A. Peck, G. Geoffrey Vining, Ann G. Ryan

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر آنالیز رگرسیون خطی مونتگومری
مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات164
حجم فایل زیپ شده45مگابایت

Introduction to Linear Regression Analysis – Douglas Montgomery, Elizabeth Peck

کتاب مقدمه ای بر آنالیز رگرسیون خطی مونتگومری

  Introduction to Linear Regression Analysis, 5th Ed

نویسنده(گان):Douglas C. Montgomery, Elizabeth A. Peck, G. Geoffrey Vining, Ann G. Ryan

کتاب مقدمه ای بر آنالیز رگرسیون خطی مونتگومری
مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات370
حجم فایل زیپ شده18مگابایت

Solution Manual for Design and Analysis of Experiments – Douglas Montgomery

حل المسائل کتاب طراحی و بررسی آزمایش های داگلاس مونتگومری – ویرایش ششم و هشتم

Solutions Manual for Design and Analysis of Experiments – 6th and 8th Edition

نویسنده(گان): Douglas C Montgomery

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد. یکی برای ویرایش ششم و دیگری برای ویرایش هشتم. حل السائل ویرایش هشتم، فصل های 2 الی 15 را پوشش می دهد و کامل می باشد.

دانلود فایل نمونه ویرایش هشتم

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمتPDF
تعداد صفحات814
حجم فایل زیپ شده10.8 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمتPDF
تعداد صفحات371
حجم فایل زیپ شده4 مگابایت

***

Design and Analysis of Experiments – Douglas Montgomery

کتاب آنالیز و طراحی آزمایش های داگلاس مونتگومری – ویرایش هشتم

Design and Analysis of Experiments – 8th Edition

نویسنده(گان): Douglas C Montgomery

کتاب آنالیز و طراحی آزمایش های داگلاس مونتگومری

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات757
حجم فایل زیپ شده3مگابایت

***

Applied Statistics and Probability for Engineers – Douglas Montgomery, George Runger

کتاب آمار و احتمالات کاربردی مهندسی مونتگومری – ویرایش پنجم و ششم

Applied Statistics and Probability for Engineers – 5th and 6th Edition

نویسنده(گان): Douglas C. Montgomery, George C. Runger

کتاب آمار و احتمالات کاربردی مهندسی مونتگومری

مشخصات فایل ویراست پنجم

فرمتPDF
تعداد صفحات784
حجم فایل زیپ شده6مگابایت

مشخصات فایل ویراست ششم

فرمتPDF
تعداد صفحات836
حجم فایل زیپ شده10مگابایت

***