برچسب: Douglas Skoog

Solution Manual for Principles of Instrumental Analysis – Douglas Skoog, James Holler

حل المسائل کتاب اصول تجزیه دستگاهی داگلاس آروید اسکوگ و جیمز هولر – ویرایش ششم

Solution Manual for Principles of Instrumental Analysis – 6th Edition

نویسنده(گان): Douglas A. Skoog, F. James Holler, Stanley R. Crouch

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات235
حجم فایل زیپ شده4.94 مگابایت

***

 

Principles of Instrumental Analysis – Douglas Skoog, James Holler

کتاب اصول تجزیه دستگاهی داگلاس آروید اسکوگ و جیمز هولر – ویرایش ششم

Principles of Instrumental Analysis – 6th Edition

نویسنده(گان): Douglas A. Skoog, F. James Holler, Stanley R. Crouch

کتاب اصول تجزیه دستگاهی داگلاس آروید اسکوگ و جیمز هولر

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات529
حجم فایل زیپ شده50.8 مگابایت

***

 

Solution Manual for Fundamentals of Analytical Chemistry – Douglas Skoog, Donald West

حل المسائل کتاب مبانی شیمی تجزیه داگلاس اسکوگ و دونالد وست (دو حل المسائل) – ویرایش نهم

Instructor’s Solutions Manual to Fundamentals of Analytical Chemistry – 9th Edition

نویسنده(گان):Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James Holler, Stanley R. Crouch

 این مجموعه شامل دو حل المسائل برای ویرایش نهم می باشد.

مشخصات حل المسائل اول

فرمتPDF
تعداد صفحات469
حجم فایل زیپ شده11مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات224
حجم فایل زیپ شده4 مگابایت

***

Fundamentals of Analytical Chemistry by Douglas Skoog, Donald West

کتاب مبانی شیمی تجزیه داگلاس اسکوگ و دونالد وست – ویرایش نهم – نسخه فارسی و انگلیسی

Fundamentals of Analytical Chemistry – 9th Edition

نویسنده(گان):Douglas Skoog, Donald West, James Holler, Stanley Crouch

کتاب مبانی شیمی تجزیه داگلاس اسکوگ و دونالد وست


مشخصات فایل انگلیسی

فرمتPDF
تعداد صفحات1072
حجم فایل زیپ شده90مگابایت

مشخصات فایل فارسی

فرمتPDF
تعداد صفحات925
حجم فایل زیپ شده19.4 مگابایت

***