برچسب: Douglas Skoog

Solution Manual for Principles of Instrumental Analysis – Douglas Skoog, James Holler

حل المسائل کتاب اصول تجزیه دستگاهی داگلاس آروید اسکوگ و جیمز هولر – ویرایش ششم

Solution Manual for Principles of Instrumental Analysis – 6th Edition

نویسنده(گان): Douglas A. Skoog, F. James Holler, Stanley R. Crouch

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 235
حجم فایل زیپ شده 4.94 مگابایت

***

 

Principles of Instrumental Analysis – Douglas Skoog, James Holler

کتاب اصول تجزیه دستگاهی داگلاس آروید اسکوگ و جیمز هولر – ویرایش ششم

Principles of Instrumental Analysis – 6th Edition

نویسنده(گان): Douglas A. Skoog, F. James Holler, Stanley R. Crouch

کتاب اصول تجزیه دستگاهی داگلاس آروید اسکوگ و جیمز هولر

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 529
حجم فایل زیپ شده 50.8 مگابایت

***

 

Solution Manual for Fundamentals of Analytical Chemistry – Douglas Skoog, Donald West

حل المسائل کتاب مبانی شیمی تجزیه داگلاس اسکوگ و دونالد وست (دو حل المسائل) – ویرایش نهم

Instructor’s Solutions Manual to Fundamentals of Analytical Chemistry – 9th Edition

نویسنده(گان):Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James Holler, Stanley R. Crouch

 این مجموعه شامل دو حل المسائل برای ویرایش نهم می باشد.

مشخصات حل المسائل اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 469
حجم فایل زیپ شده 11مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 224
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

***

Fundamentals of Analytical Chemistry by Douglas Skoog, Donald West

کتاب مبانی شیمی تجزیه داگلاس اسکوگ و دونالد وست – ویرایش نهم – نسخه فارسی و انگلیسی

Fundamentals of Analytical Chemistry – 9th Edition

نویسنده(گان):Douglas Skoog, Donald West, James Holler, Stanley Crouch

کتاب مبانی شیمی تجزیه داگلاس اسکوگ و دونالد وست


مشخصات فایل انگلیسی

فرمت PDF
تعداد صفحات 1072
حجم فایل زیپ شده 90مگابایت

مشخصات فایل فارسی

فرمت PDF
تعداد صفحات 925
حجم فایل زیپ شده 19.4 مگابایت

***