برچسب: Download Probability Random Variables and Random Processes by John Shynk

Probability, Random Variables, and Random Processes – John Shynk

کتاب احتمال، متغیرهای تصادفی و فرایندهای تصادفی جان شینک

Probability, Random Variables, and Random Processes: Theory and Signal Processing Applications

نویسنده(گان): John J. Shynk

کتاب احتمال، متغیرهای تصادفی و فرایندهای تصادفی جان شینک

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 796
حجم فایل زیپ شده 30.1 مگابایت

***