برچسب: Download Shigley’s Mechanical Engineering Design

Shigley’s Mechanical Engineering Design – Richard Budynas, Keith Nisbett

 کتاب طراحی اجزای ماشین شیگلی – جوزف شیگلی، ریچارد بادیناس و کیت نیزبت – ویرایش هشتم، نهم و دهم

Shigley’s Mechanical Engineering Design – 8th, 9th and 10th Edition

نویسنده(گان):  Joseph Shigley, Richard Budynas, Keith Nisbett

کتاب طراحی اجزای ماشین شیگلی - جوزف شیگلی، ریچارد بادیناس و کیت نیزبت

این مجموعه شامل سه ویرایش از کتاب فوق به زبان انگلیسی می باشد (ویرایش 8 و 9 و 10).

مشخصات فایل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1105
حجم فایل زیپ شده 19.5 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1109
حجم فایل زیپ شده 36 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1059
حجم فایل زیپ شده 18 مگابایت

***