برچسب: Download Solution Manual for Antenna Theory by Balanis

Solution Manual for Antenna Theory – Constantine Balanis

حل المسائل کتاب نظریه آنتن کنستانتین بالانیس – ویرایش دوم (دو حل المسائل)

Solution Manual for Antenna Theory – 2nd Edition

نویسنده(گان): Constantine A. Balanis

توضیح اینکه این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد، که هردو برای ویرایش دوم می باشد. یکی از حل ها تنها فصل های  فصل های 2،3،4،5،6  را پوشش می دهد. حل دوم به صورت دستنویس و کامل و باکیفیت می باشد و فصل های 2 تا 15 را پوشش می دهد.

مشخصات حل المسائل اول

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده مجموعاً حدود 40 مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 331
حجم فایل زیپ شده 102 مگابایت

***