برچسب: Download Solution Manual for Bioprocess Engineering Principles by Doran

Solution Manual for Bioprocess Engineering Principles – Pauline Doran

حل المسائل کتاب اصول مهندسی فرایندهای زیستی پائولین دوران – ویرایش اول و دوم

Solution Manual for Bioprocess Engineering Principles – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان):  Pauline M. Doran

حل تمرین مهندسی فرایندهای زیستی Doran ویرایش دوم

این محصول شامل دو حل المسائل یکی برای ویرایش اول و دیگری برای ویرایش دوم کتاب می باشد. حل المسائل ویرایش دوم شامل حل مسائل فصل های دوم الی 14 می باشد و برای هر فصل یک فایل جداگانه وجود دارد.

دانلود فایل نمونه ویرایش دوم

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 416
حجم فایل زیپ شده 3.45 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 170
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

***