برچسب: Download Solution Manual for Discrete Mathematics by Ralph Grimaldi

Solution Manual for Discrete and Combinatorial Mathematics – Ralph Grimaldi

حل المسائل کتاب ریاضیات گسسته و ترکیباتی گریمالدی – ویرایش پنجم

Student’s Solutions Manual for Discrete and Combinatorial Mathematics – 5th Edition

نویسنده(گان): Ralph P. Grimaldi

حل المسائل کتاب ریاضیات گسسته و ترکیباتی گریمالدی

این حل المسائل فصل های 1 تا 17 به همراه اپندیکس 1 تا 3 را پوشش می دهد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 465
حجم فایل زیپ شده 29.9 مگابایت

***