برچسب: Download Solution Manual for Electromagnetics by Hayt

Solution Manual for Engineering Electromagnetics – William Hayt, John Buck

 دانلود حل المسائل الکترومغناطیس مهندسی ویلیام هایت – ویرایش هفتم و هشتم (سه حل المسائل)

Solution Manual by Engineering Electromagnetics – 7th and 8th Edition

نویسنده(گان): William Hayt, John Buck

این مجموعه شامل سه حل المسائل برای ویرایش هفتم و هشتم می باشد. حل المسائل اول ویرایش هشتم،  14 فصل اول کتاب را پوشش می دهد. حل المسائل دوم ویرایش هشتم تا فصل 7 را پوشش می دهد. حل المسائل ویرایش هفتم، فصل های 1 تا 14 کتاب را به طور کامل پوشش می دهد.

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 250
حجم فایل زیپ شده 2.08 مگابایت

مشخصات حل المسائل اول ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 259
حجم فایل زیپ شده 2.3 مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 136
حجم فایل زیپ شده 3.09 مگابایت

***