برچسب: Download Solution Manual for Trigonometry by Margaret Lial

Solution Manual for Trigonometry – Margaret Lial, John Hornsby

حل المسائل کتاب مثلثات لیال ویراست هفتم و هشتم

Instructor’s Solution Manuals to Trigonometry 7th and 8th ed

نویسنده(گان): Margaret L. Lial, John S. Hornsby, David I. Schneider

حل المسائل کتاب مثلثات لیال


مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 656
حجم فایل زیپ شده 13 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 420
حجم فایل زیپ شده 12.2 مگابایت

***