برچسب: Download Stochastic Processes by Papoulis

Probability Random Variables and Stochastic Processes – Athanasios Papoulis

کتاب احتمال متغیرهای تصادفی و فرآیندهای اتفاقی آتناسیوس پاپولیس و یو.اس پیلای – ویرایش چهارم

Probability, Random Variables and Stochastic Processes 4th ed

نویسنده(گان):Athanasios Papoulis, S. Unnikrishna Pillai

کتاب احتمال متغیرهای تصادفی و فرآیندهای اتفاقی آتناسیوس پاپولیس و یو.اس پیلای

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 861
حجم فایل زیپ شده 26مگابایت

***